Tag: funkcja

 • Rzecznik patentowy

  Kim jest rzecznik patentowy? To inżynier lub prawnik, który świadczy swoją pomoc prawną i techniczną osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom oraz podmiotom gospodarczym w sprawach własności przemysłowej. Co może być własnością przemysłową? Patenty, znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, rysunki, modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne i nazwy handlowe. Specyfiką zawodu rzecznika patentowego jest wymóg konieczności śledzenia nowinek technicznych, rozwoju… Continue reading "Rzecznik patentowy"

 • Obowiązki audytora

  Osoba na stanowisku audytora przeprowadza audyty, czyli profesjonalne i niezależne opinie oraz oceny na temat sytuacji funkcjonowania danej firmy, organizacji, placówki lub instytucji. Celem audytu jest otrzymanie informacji, czy dana firma działa zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami. Audytor sporządza analizy, raporty oraz sprawuje kontrolę nad danym ośrodkiem. Kontrola polega na skrupulatnym sprawdzaniu sprawozdań finansowych, które powinny być realizowane zgodnie z… Continue reading "Obowiązki audytora"

 • Jak zostać notariuszem?

  Notariusz to prawnik, który tworzy akty prawa, ale także świadczy usługi prawnicze. Chcąc uzyskać uprawnienia do wykonywania zwodu notariusza należy ukończyć studia prawnicze. Podczas studiów nie ma możliwości wyboru specjalizacji, dlatego też już po uzyskaniu tytułu magistra można podjąć decyzję o dalszej ścieżce zawodowej. Po pierwsze, aby zostać notariuszem kandydat jest zobowiązany zdać egzamin na aplikację notarialną. Po drugie, po… Continue reading "Jak zostać notariuszem?"

 • Obowiązki tłumacza przysięgłego

  Tłumacz przysięgły wykonuje przekłady dokumentów urzędowych i procesowych z jednego języka na inny. Ponadto zajmuje się również uwierzytelnieniem odpisów obcojęzycznych oraz tych wykonanych przez inną osobę. Tłumacz przysięgły najczęściej realizuje takie dokumenty jak certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, umowy notarialne, akty, faktury, indeksy, pełnomocnictwa, dokumenty finansowe, medyczne, testamenty, wyroki sądowe oraz zaświadczenia z izby lekarskiej. Zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi np. podczas… Continue reading "Obowiązki tłumacza przysięgłego"