Miesiąc: listopad 2017

 • Jak zostać sędzią?

  Sędzia to zawód, który określa mężczyznę i kobietę. Sędzią nazywa się publicznego funkcjonariusza, który ma prawo do orzekania na zasadach niezawisłości i bezbronności. To zawód, który cieszy się szacunkiem i zaufaniem publicznym. Należy pamiętać, że aby wykonywać ten zawód trzeba przejść długą drogę. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów prawniczych, które są przepustką do sędziowskiej kariery. Aby nabyć zdolność orzekania kandydaci… Continue reading "Jak zostać sędzią?"

 • Jak zostać prokuratorem?

  Zawód prokuratora cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem wśród społeczeństwa. Kojarzy się z wymiarem sprawiedliwości, który w sposób obiektywny, bezstronny i uczciwy egzekwuje prawo. Podobnie jak w przypadku adwokata, sędziego i radcy prawnego, aby zostać prokuratorem należy skończyć sześcioletnie studia prawnicze. Po ukończeniu studiów prawniczych kandydat na prokuratora jest zobowiązany zdać egzamin na aplikację ogólną. W celu ubiegania się o… Continue reading "Jak zostać prokuratorem?"

 • Kurator sądowy

  Według ustawy Kodeksu Karnego kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Zajmuje się realizacją określonych przez prawo zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz kontrolnych. Zawsze zadania są związane z orzeczeniem sądu. Kurator sądowy wykonuje swoją pracę w zakładach zamkniętych, zakładach karnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych. Ponadto, kuratorzy pracują w miejscach zamieszkania swoich podopiecznych. Kuratorów sądowych można podzielić… Continue reading "Kurator sądowy"

 • Syndyk i jego obowiązki

  Syndyk to pełnomocnik sądu oraz w jego imieniu ma pod swoją opieką majątek osoby prywatnej lub firmy, która według orzeczenia sądu została postawiona w stan upadłości. Syndyk sprawuje nadzór nad majątkiem. Przeprowadza on także prawidłowe postępowanie likwidujące aktywa upadłego dłużnika. Ponadto ustala listę wierzycieli oraz przygotowuje podział uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli. W momencie ogłoszenia upadłości firmy syndyk jest zobowiązany do… Continue reading "Syndyk i jego obowiązki"