Miesiąc: styczeń 2018

 • Jakie przepisy regulują w polskim prawie kwestie reklam?

  Prawo reklamowe w Polsce to temat rzeka. Gdzie zaczyna się i kończy możliwość publikowania treści o charakterze reklamowym? Czym w ogóle jest reklama i jakie przepisy ją regulują? Najczęściej cytowaną definicją reklamy jest ta, która pochodzi z Ustawy o radiofonii i telewizji. Mianowicie reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania… Continue reading "Jakie przepisy regulują w polskim prawie kwestie reklam?"

 • Rzecznik patentowy

  Kim jest rzecznik patentowy? To inżynier lub prawnik, który świadczy swoją pomoc prawną i techniczną osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom oraz podmiotom gospodarczym w sprawach własności przemysłowej. Co może być własnością przemysłową? Patenty, znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, rysunki, modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne i nazwy handlowe. Specyfiką zawodu rzecznika patentowego jest wymóg konieczności śledzenia nowinek technicznych, rozwoju… Continue reading "Rzecznik patentowy"

 • Własna działalność gospodarcza

  Coraz więcej z nas decyduje się na własną działalność gospodarczą. Dlaczego? Mamy dość korporacyjnych wymogów i wartości, które często nie współgrają z naszym własnym systemem wartości. Stres, mobbing, poczucie niedowartościowania, za małe zarobki i brak przyjaciół w pracowniczym zespole. Coraz więcej kobiet chce łączyć macierzyństwo z rozwojem zawodowym. Niestety nie każda placówka, instytucja czy firma jest w stanie to zagwarantować.… Continue reading "Własna działalność gospodarcza"

 • Obowiązki audytora

  Osoba na stanowisku audytora przeprowadza audyty, czyli profesjonalne i niezależne opinie oraz oceny na temat sytuacji funkcjonowania danej firmy, organizacji, placówki lub instytucji. Celem audytu jest otrzymanie informacji, czy dana firma działa zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami. Audytor sporządza analizy, raporty oraz sprawuje kontrolę nad danym ośrodkiem. Kontrola polega na skrupulatnym sprawdzaniu sprawozdań finansowych, które powinny być realizowane zgodnie z… Continue reading "Obowiązki audytora"