Tag: aplikacja

  • Jak zostać radcą prawnym?

    Radca prawny zawodowo zajmuje się świadczeniem usług prawnych, ale od adwokata różni go to, że nie może być obrońcą w sprawach karnych. Jest członkiem samorządu radcowskiego. Kto może zostać radcą prawnym? Pierwszym wymogiem są ukończone studia prawnicze i uzyskany tytuł magistra. Następnie kandydaci na stanowisko radcy prawnego muszą dostać się na aplikację radcowską, ukończyć pozytywnym wynikiem egzamin i zostać wpisanym… Continue reading "Jak zostać radcą prawnym?"

  • Jak zostać sędzią?

    Sędzia to zawód, który określa mężczyznę i kobietę. Sędzią nazywa się publicznego funkcjonariusza, który ma prawo do orzekania na zasadach niezawisłości i bezbronności. To zawód, który cieszy się szacunkiem i zaufaniem publicznym. Należy pamiętać, że aby wykonywać ten zawód trzeba przejść długą drogę. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów prawniczych, które są przepustką do sędziowskiej kariery. Aby nabyć zdolność orzekania kandydaci… Continue reading "Jak zostać sędzią?"