Obowiązki audytora

Osoba na stanowisku audytora przeprowadza audyty, czyli profesjonalne i niezależne opinie oraz oceny na temat sytuacji funkcjonowania danej firmy, organizacji, placówki lub instytucji. Celem audytu jest otrzymanie informacji, czy dana firma działa zgodnie z wcześniej ustalonymi założeniami.

Audytor sporządza analizy, raporty oraz sprawuje kontrolę nad danym ośrodkiem. Kontrola polega na skrupulatnym sprawdzaniu sprawozdań finansowych, które powinny być realizowane zgodnie z literą prawa. Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 30.06.2005 roku potwierdza, że zawód audytora może wykonywać osoba z kręgu krajów Unii Europejskiej, o nieposzlakowanej opinii, ze zdolnością do praw publicznych, z zaświadczeniem o niekaralności. Dodatkowo musi być absolwentem studiów wyższych, najlepiej kierunków ekonomicznych. Prócz wykształcenia i doświadczenia przyszły audytor nie powinien mieć problemów z wykorzystaniem umiejętności interpersonalnych i pracą o charakterze analitycznym.

Zawód audytora sięga początków minionego wieku, a więc stosunkowo od niedawna gości na rynku pracy. Ponadto audytor może także być specjalistą w danej branży. Do najchętniej wybieranych należą dziedziny finansowe, farmaceutyczne, rynek nieruchomości, budownictwo i nowe technologie. Audytorów dzielimy na zewnętrznych i wewnętrznych. Audytor zewnętrzny zostaje zatrudniony spoza struktury firmy. Jest niezależny kierownictwu. Na zgłoszenie danego organu kontroluje działalność danej firmy, sprawdza, czy funkcjonuje ona zgodnie z prawem. Z kolei audytor wewnętrzny to pracownik firmy, który przeprowadza audyt, czyli sprawdza jej działalność, szuka zagadnień, które wymagają poprawy, określa ścieżki rozwoju. Ma to na celu usprawnić daną firmę i sprawić, że stanie się liderem w danej branży. Współcześnie zawód audytora należy do grona tych najlepiej opłacalnych. Oczywiście, że wynagrodzenie jest uzależnione od branży i rodzaju audytu. Z pewnością audytor zewnętrzny zarabia więcej niż audytor wewnętrzny. Średnia pensja audytora rozpoczyna się od kwoty pięciu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *