Tag: sad

  • Komornik sądowy

    Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie jest urzędnikiem państwowym. Funkcjonuje przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych oraz egzekucje. Ponadto zajmuje się spisywaniem inwentarza i sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Jak zostać komornikiem sądowym? Przede wszystkim osoba ubiegając się o wykonywanie tego zawodu musi spełniać kilka wymogów.… Continue reading "Komornik sądowy"

  • Jak zostać sędzią?

    Sędzia to zawód, który określa mężczyznę i kobietę. Sędzią nazywa się publicznego funkcjonariusza, który ma prawo do orzekania na zasadach niezawisłości i bezbronności. To zawód, który cieszy się szacunkiem i zaufaniem publicznym. Należy pamiętać, że aby wykonywać ten zawód trzeba przejść długą drogę. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów prawniczych, które są przepustką do sędziowskiej kariery. Aby nabyć zdolność orzekania kandydaci… Continue reading "Jak zostać sędzią?"

  • Kurator sądowy

    Według ustawy Kodeksu Karnego kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Zajmuje się realizacją określonych przez prawo zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz kontrolnych. Zawsze zadania są związane z orzeczeniem sądu. Kurator sądowy wykonuje swoją pracę w zakładach zamkniętych, zakładach karnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych. Ponadto, kuratorzy pracują w miejscach zamieszkania swoich podopiecznych. Kuratorów sądowych można podzielić… Continue reading "Kurator sądowy"