Tag: sad

 • Nie każda przesłanka spowoduje decyzję o rozwodzie

  Coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód. To statystyka dotycząca nie tylko Polski, ale także wielu europejskich krajów. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku sąd musi orzec rozwiązanie małżeństwa. Należy spełnić kilka przesłanek, które są kluczowe, by udzielić rozwodu. Najważniejsza to ta, że musi zaistnieć trwały rozkład pożycia między małżonkami. Rozwody. Wrocław z ofertami specjalistów Prawo bywa zawiłe,… Continue reading "Nie każda przesłanka spowoduje decyzję o rozwodzie"

 • Komornik sądowy

  Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie jest urzędnikiem państwowym. Funkcjonuje przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych oraz egzekucje. Ponadto zajmuje się spisywaniem inwentarza i sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Jak zostać komornikiem sądowym? Przede wszystkim osoba ubiegając się o wykonywanie tego zawodu musi spełniać kilka wymogów.… Continue reading "Komornik sądowy"

 • Jak zostać sędzią?

  Sędzia to zawód, który określa mężczyznę i kobietę. Sędzią nazywa się publicznego funkcjonariusza, który ma prawo do orzekania na zasadach niezawisłości i bezbronności. To zawód, który cieszy się szacunkiem i zaufaniem publicznym. Należy pamiętać, że aby wykonywać ten zawód trzeba przejść długą drogę. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów prawniczych, które są przepustką do sędziowskiej kariery. Aby nabyć zdolność orzekania kandydaci… Continue reading "Jak zostać sędzią?"

 • Kurator sądowy

  Według ustawy Kodeksu Karnego kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Zajmuje się realizacją określonych przez prawo zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz kontrolnych. Zawsze zadania są związane z orzeczeniem sądu. Kurator sądowy wykonuje swoją pracę w zakładach zamkniętych, zakładach karnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych. Ponadto, kuratorzy pracują w miejscach zamieszkania swoich podopiecznych. Kuratorów sądowych można podzielić… Continue reading "Kurator sądowy"