Tag: komornik

  • Komornik sądowy

    Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie jest urzędnikiem państwowym. Funkcjonuje przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych oraz egzekucje. Ponadto zajmuje się spisywaniem inwentarza i sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Jak zostać komornikiem sądowym? Przede wszystkim osoba ubiegając się o wykonywanie tego zawodu musi spełniać kilka wymogów.… Continue reading "Komornik sądowy"

  • Jak zostać windykatorem?

    Wielu z nas bardzo często zawód komornika utożsamia z zawodem windykatora. To błąd. Specjalista ds. windykacji może założyć swoją działalność oraz zostać zatrudnionym w specjalistycznych firmach windykacyjnych. Tak więc, windykacja to nie to samo co, egzekucja komornicza. Windykacja jest mediacją pomiędzy dłużnikiem a osobą lub instytucją, która udziela kredytu lub pożyczki. Fundamentem procesu windykacji są dialog i negocjacje. Warto dodać,… Continue reading "Jak zostać windykatorem?"