Tag: komornik sądowy

  • Komornik Poznań – podstawa prawna do wykonywania zawodu

    Podstawą prawna do wykonywania zawodu, jakim jest komornik sądowy funkcjonowała od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019. Była to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Po tym okresie weszła w życie ustawa z dnia 22 marca roku 2018 o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych.  Czym… Continue reading "Komornik Poznań – podstawa prawna do wykonywania zawodu"

  • Komornik sądowy

    Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który nie jest urzędnikiem państwowym. Funkcjonuje przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych oraz egzekucje. Ponadto zajmuje się spisywaniem inwentarza i sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Jak zostać komornikiem sądowym? Przede wszystkim osoba ubiegając się o wykonywanie tego zawodu musi spełniać kilka wymogów.… Continue reading "Komornik sądowy"