Rzecznik patentowy

Kim jest rzecznik patentowy? To inżynier lub prawnik, który świadczy swoją pomoc prawną i techniczną osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom oraz podmiotom gospodarczym w sprawach własności przemysłowej. Co może być własnością przemysłową?

Patenty, znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, rysunki, modele przemysłowe, oznaczenia geograficzne i nazwy handlowe. Specyfiką zawodu rzecznika patentowego jest wymóg konieczności śledzenia nowinek technicznych, rozwoju techniki oraz dużej wiedzy prawniczej i specjalistycznej wiedzy technicznej. Rzecznik patentowy broni interesy i reprezentuje swoich klientów przed Urzędem Patentowym.

Jak zostać rzecznikiem patentowym? Należy spełnić następujące wymogi. Kandydat ubiegający się o posadę rzecznika patentowego musi odbyć aplikację rzeczniowską, zdać egzamin i zostać wpisanym na listę rzeczników patentowych. Aplikacja trwa trzy lata. Warunkiem dostania się na nią jest pozytywnie zdany egzamin konkursowy, który sprawdza wiedzę przyszłych aplikantów z różnych dziedzin prawa oraz wiedzy technicznej. Aby zostać uprawnionym rzecznikiem kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią i nieskazitelnym charakterem. Ponadto być absolwentem studiów wyższych o kierunku, który będzie przydatny do wykonywana tego zawodu. Zalecane są studia prawnicze lub techniczne. W roli rzecznika patentowego świetnie sprawdzą się absolwenci studiów politechnicznych, administracji, chemicy, farmaceuci, biolodzy, mechanicy, elektronicy, mechatronicy. Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego reguluje ustawa wydana 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. Natomiast uprawnienia rzecznika patentowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym reguluje Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku. Jeśli zakładasz swoją firmę wraz z jej nazwą możesz ją najpierw sprawdzić, czy w ogóle ma szansę na ochronę. Jeśli tak, możesz ją zastrzec.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *