Tag: umowa zlecenie

  • Ozusowanie umów zlecenie w latach 2011-2016

    Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Co to oznacza dla pracownika? Podczas zawierania, rozwiązywania umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów mają zastosowanie tutaj przepisy Kodeksu Cywilnego. Przez umowę zlecenie rozumie się wykonanie określonej czynności prawnej dla innego podmiotu na określonych warunkach zawartych w umowie. Między umową o pracę a umową o dzieło występują niewielkie różnice, ale bardzo znaczące. Według prawa zleceniobiorca nie… Continue reading "Ozusowanie umów zlecenie w latach 2011-2016"