Jakie przepisy regulują w polskim prawie kwestie reklam?

Prawo reklamowe w Polsce to temat rzeka. Gdzie zaczyna się i kończy możliwość publikowania treści o charakterze reklamowym? Czym w ogóle jest reklama i jakie przepisy ją regulują?

Najczęściej cytowaną definicją reklamy jest ta, która pochodzi z Ustawy o radiofonii i telewizji. Mianowicie reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia. Ogólne prawo reklamy jest związane z trzema grupami przepisów. Po pierwsze to grupa przepisów związana z regułami uczciwej konkurencji – Ustawa z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co ona oznacza? Uniemożliwia ona działania nieuczciwej konkurencji, czyli w reklamach produktów firmy A zabronione jest wykorzystywanie produktów konkurencyjnych firmy B. Nieuczciwą i zakazaną reklamą jest ta, która uderza w godność człowieka i jest sprzeczna z przepisami prawa. Dalej to reklamy, które wprowadzają odbiorcę w błąd. Trzeci rodzaj reklam to te, które wykorzystują naiwność i wywołują lęk wśród potencjalnych klientów. Ostatnia grupa dotyczy reklam, które ingerują w prywatne życie konsumentów nagabując do kupna produktów lub usług. Po drugie ogólne prawo jest związane z przepisami podatkowymi, które stanowią literę prawa dla księgowania kosztów działalności reklamowej. Po trzecie dotyczy umów cywilnoprawnych. Po czwarte, aspekt, który najbardziej powinien interesować dziennikarzy i ludzi związanych z branżą social mediów i mediów tradycyjnych – przepisy zawarte w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ta ustawa wyjaśnia możliwość korzystania pracy twórczej w przekazach medialnych. Prócz ogólnych przepisów prawa wyróżnia się grupę produktów, które są ograniczone prawem reklamy. Należą do nich wyroby tytoniowe. Ogólny zakaz dotyczy także alkoholu. Zakazane jest również reklamowanie lekarzy, dentystów, produktów medycznych i farmaceutów. Do listy dołączają notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni. Zgodnie z treścią ustawy o radiofonii i telewizji reklamy nie mogą zajmować więcej niż dwanaście minut w ciągu jednej godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *