Komornik Poznań – podstawa prawna do wykonywania zawodu

Podstawą prawna do wykonywania zawodu, jakim jest komornik sądowy funkcjonowała od 30 listopada 1997 roku do 1 stycznia 2019. Była to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Po tym okresie weszła w życie ustawa z dnia 22 marca roku 2018 o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. 

Czym zajmuje się komornik Poznań? 

Aktualnie komornik Poznań wykonuje swoje czynności w sposób, który jest ściśle określony przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o komornikach sądowych. Eksperci działania pod ścisłym nadzorem prezesa właściwego sądu rejonowego. Komornikiem sądowym może być osoba, która spełnia wyżej wymienione warunki. Mowa między innymi o tym, aby posiadała ona obywatelstwo polskie, miała pełną zdolność do czynności prawnych, a także mogła poszczycić się nieposzlakowaną opinią. Co więcej, komornik na terenie Poznania i innych miast w Polsce, nie może być osobą karaną za przestępstwo pospolite lub skarbowe, ani być podejrzany o ich popełnienie. Dodatkowym wymogiem komornika sądowego w Poznaniu jest fakt, aby ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej oraz mogła uzyskać tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze, które zostały uznane w RP. Oprócz tego jednym z ważniejszych czynników, które dodatkowo doprowadzają do wysokiego poziomu zaufania dla osób, które wykonują ten zawód jest fakt, że odbyły one aplikację komorniczą, złożyły egzamin komorniczy, a także pracowały w charakterze asesora komorniczego co najmniej dwa lata. Co więcej, przyszły komornik sądowy powinien być zdolny na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika oraz ukończyć 28 lat. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *