Tag: kurator

  • Kurator sądowy

    Według ustawy Kodeksu Karnego kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który pełni obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej. Zajmuje się realizacją określonych przez prawo zadań wychowawczo-resocjalizacyjnych, profilaktycznych oraz kontrolnych. Zawsze zadania są związane z orzeczeniem sądu. Kurator sądowy wykonuje swoją pracę w zakładach zamkniętych, zakładach karnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych. Ponadto, kuratorzy pracują w miejscach zamieszkania swoich podopiecznych. Kuratorów sądowych można podzielić… Continue reading "Kurator sądowy"