Prawo na terenie Unii Europejskiej

Prawo na terenie Wspólnoty Europejskiej jest bardzo interesującym tworem legislacyjnym. Mamy tu do czynienia z zespołem przepisów, które odnoszą się do państw narodowych, ale nad nimi ma czuwać jedna wspólna idea.

Celem przewodnim na początku funkcjonowania Unii Europejskiej było to, aby tworzyć byt prawny, który będzie bardzo dobrym zabezpieczeniem przed przyszłymi konfliktami. Jak wiadomo tam, gdzie jest wiele narodów, tam momentalnie może wybuchnąć jakiś konflikt etniczny albo religijny.

Zabezpieczenia prawne

Okazuje się też, że bardzo istotnym czynnikiem w takiej sytuacji będą pewne zabezpieczenia legislacyjne. Jeżeli jakieś państwo chce koniecznie dołączyć do Wspólnoty Europejskiej, to musi podpisać konkretne dokumenty i traktaty. Tam są zawarte sformułowania, które będą mówiły jasno, że nie można wprowadzać przepisów lub tolerować zachowań polityków, które by świadczyły o tym, że konkretny kraj będzie się zbliżać do modelu rządów autorytarnych lub dyktatury, a co gorsze do totalitaryzmu. Niestety, czasami do tego dochodzi. Są politycy, którzy starają się postawić znak zapytania nad hasłami takimi jak demokracja oraz społeczeństwo obywatelskie i nie reagują nawet na zalecenia płynące od komisji Europejskiej lub z innych kontynentów od przywódców światowych. Ostatecznym bezpiecznikiem powinna być tutaj naturalnie opinia społeczna. Na szczęście na dłuższą metę żadne rządy totalitarne nie mogą się utrzymać, ponieważ poczucie wolności jest immanentną humanistyczną cechą każdego współczesnego Europejczyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *