Prawo cywilne – najczęstsze typy spraw

Prawo cywilne ma niezwykle szerokie pole zainteresowań. Obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa handlowego, prawa spadkowego i prawa rodzinnego, a także prawo rzeczowe i prawo zobowiązań. Które typy spraw spotyka się najczęściej?

Sprawy o rozwód najczęstsze

Każda z wymienionych dziedzin ma pewne charakterystyczne sprawy, jednak typem sprawy prawa cywilnego najczęściej rozpatrywanym w postępowaniu procesowym jest pozew o rozwód. Kolejna duża grupa w procesowym postępowaniu cywilnym to sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Jeśli chodzi o prawo spadkowe, sprawy dotyczą najczęściej stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, a także zachowku. Z kolei sprawy rodzinne obejmują, poza pozwami o rozwód, m.in. sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące ustalenia przez sąd kontaktów z dziećmi. Natomiast prawo własności intelektualnej obejmuje głównie regulacje z zakresu prawa autorskiego.

Prawo cywilne: tego się domagamy

Pozwy prawa cywilnego można podzielić także zgodnie z tym, czego powód domaga się od pozwanego. W oparciu o to kryterium możemy wydzielić sprawy o świadczenie (to najczęstszy rodzaj pozwów), powództwa o ustalenie prawa lub stosunku prawnego (np. stwierdzenie istnienia stosunku pracy) oraz powództwa o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego (m.in. sprawy o zniesienie wspólności majątkowej, o rozwiązanie spółki, o unieważnienie małżeństwa, o zaprzeczenie ojcostwa).

Jeśli chodzi o najczęstsze powództwa o świadczenie, sprawy te zazwyczaj dotyczą zapłaty, wydania rzeczy, opróżnienia lokalu czy udostępnienia drogi. Generalnie powództwa o świadczenie mogą obejmować wydanie określonej rzeczy, czynienie (podjęcie działań), nieczynienie (zaprzestanie ich) oraz znoszenie (wstrzymanie się od podjęcia określonych działań).

Prawo cywilne normuje stosunki między podmiotami prawa prywatnego, które nie są sobie podporządkowane. Ogromną różnorodność tych spraw regulują zasady prawa cywilnego, spisane w Kodeksie cywilnym – ustawie z 23 kwietnia 1964 roku, obowiązującej od 1 stycznia 1965 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *