Tag: Trybunał Stanu

  • Jak zostać sędzią?

    Sędzia to zawód, który określa mężczyznę i kobietę. Sędzią nazywa się publicznego funkcjonariusza, który ma prawo do orzekania na zasadach niezawisłości i bezbronności. To zawód, który cieszy się szacunkiem i zaufaniem publicznym. Należy pamiętać, że aby wykonywać ten zawód trzeba przejść długą drogę. Podstawowym wymogiem jest ukończenie studiów prawniczych, które są przepustką do sędziowskiej kariery. Aby nabyć zdolność orzekania kandydaci… Continue reading "Jak zostać sędzią?"