Polisa na życie. Dlaczego warto ją mieć?

Możliwość zabezpieczenia przyszłości bliskich w razie kłopotów ze zdrowiem lub śmierci z całą pewnością ma duże znaczenie. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tego rodzaju rozwiązania, a zapisy zawarte w polisie są uzależnione od wymagań i możliwości klienta. Dzięki opłacaniu przez niego składek jego bliscy mogą liczyć na dodatkową gotówkę po ewentualnej śmierci posiadacza ubezpieczenia. Polisy na życie oferują rozmaici ubezpieczyciele, zapewniając różnorodne warunki.

Dla kogo zgromadzone pieniądze?

Oczywiście decyzja o założeniu polisy wymaga spełnienia określonych warunków. Mowa nie tylko o podpisaniu umowy, ale też ustaleniu składki czy wskazaniu osoby lub osób, do których trafią pieniądze. Ten ostatni aspekt z całą pewnością ma duże znaczenie i nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zastosowanie mają tu inne zapisy, niż chociażby w odniesieniu do spadku. W przypadku polisy majątek nie musi wędrować do najbliższych członków rodziny, choć zazwyczaj to właśnie oni są uposażeni. Istotną kwestią jest tutaj bez wątpienia odpowiedź na pytanie, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w PZU lub innych towarzystwach. Zależy to od zapisów w umowie, a przede wszystkim od wysokości składek, jakie opłacała określona osoba. Suma jest oczywiście wskazana w umowie i zostaje wypłacona w całości. Im jest wyższa, tym wyższe składki należy opłacać.

Ważne spełnienia formalności

Wypłacenie funduszy znajdujących się na polisie następuje oczywiście po spełnieniu określonych wymagań. Przede wszystkim należy przedstawić odpowiednią dokumentację, a także dowód osobisty, potwierdzający tożsamość uposażonej osoby. Wówczas ubezpieczyciel ma pewność, że przekazuje pieniądze właściwemu adresatowi. Warto jeszcze pamiętać, iż jeżeli w polisie brak jest wskazania określonej osoby, do której trafią środki, to zastosowanie mają takie zasady, jak w przypadku spadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *