Podstawowe obowiązki pracodawców wobec pracowników

Wypłata wynagrodzenia nie jest jedynym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika. Kodeks pracy wylicza obowiązki osoby zatrudniającej, których zaniechanie może mieć konsekwencje prawne. Sprawdź, do czego zobowiązany jest twój pracodawca i co powinieneś zrobić w przypadku zaniedbania twoich praw.

Regularna wypłata wynagrodzenia

Zacznijmy od kwestii oczywistej, która jednak nie zawsze jest przestrzegana przez pracodawców. Chodzi bowiem o regularną wypłatę wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie. Oprócz tego, że pensja powinna być wypłacana zawsze na czas, pracodawca ma również obowiązek zapewnić ci wypłatę, która nie jest niższa od płacy minimalnej (obecnie 2250 zł brutto). Wysokość pensji musi być adekwatna do wykonywanych przez pracownika zadań, jego kwalifikacji oraz ilości przepracowanych godzin.

Bezpieczeństwo pracownika

Podstawowe obowiązki pracodawców wobec pracowników obejmują także kwestie bezpieczeństwa i zdrowia osoby zatrudnionej. Zaliczamy do nich:

  • Obowiązkowe badania lekarskie – do zadań pracodawcy należy kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz pokrycie ich kosztów.
  • Szkolenie bhp – kwestia ta zostaje często zaniedbywana, jednak ukończenie szkolenia bhp jest niezbędne do rozpoczęcia dowolnej pracy, nawet w środowisku potencjalnie bezpiecznym, takim jak biuro.
  • Odpowiednie warunki pracy – pracodawca ma również obowiązek zapewnić nam prawidłowe warunki pracy, takie jak odpowiednie oświetlenie, optymalna temperatura czy indywidualne stanowisko. W zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków w gestii pracodawcy leży także zaopatrzenie pracownika w odzież i obuwie ochronne.http://www.lyduch.pl/Specjalizacje/Prawo-pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kodeks pracy zobowiązuje również pracodawcę do pomagania pracownikom w podnoszeniu ich kwalifikacji. Nie oznacza to jednak, że pracownik ma prawo żądać organizowania dowolnych szkoleń. Prawo to daje pracownikowi możliwość ukończenia szkoły, uczelni wyższej lub kursu przy otrzymaniu urlopu szkoleniowego, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Pracodawca może również pokryć koszty kształcenia pracownika oraz koszty przejazdów i zakupu podręczników. Prawo to obowiązuje jednak wyłącznie wtedy, gdy pracodawca kieruje pracownika na naukę, a nie gdy pracownik sam podejmuje studia lub zapisuje się na kurs z własnej woli.

Zaspokajanie potrzeb socjalnych

W miarę swoich możliwości finansowych pracodawca powinien zaspokajać potrzeby socjalne pracowników. Nie ma jednak przepisów mówiących, w jaki sposób pomoc ta powinna być świadczona. Niektórzy pracodawcy przyznają swoim pracownikom wsparcie z kasy zapomogowo-pożyczkowej, inni udzielają pomocy materialnej w postaci bonów czy przedmiotów. Im lepsze wsparcie socjalne, tym lepiej firma postrzegana jest przez pracowników.

Pracodawca zaniedbuje swoje obowiązki – co zrobić?

Jeśli twój pracodawca naruszył lub regularnie narusza kodeks pracy, masz prawo wystąpić przeciwko niemu do sądu. W tym celu warto skontaktować się z dobrym adwokatem, który doradzi podjęcie odpowiednich kroków – być może uda się dojść do porozumienia bez udziału sądu. Jeśli szukasz doświadczonego prawnika z Poznania, możesz skorzystać z pomocy adwokata Marcina Łyducha, którego specjalizacją jest m.in. prawo pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *