Kiedy powinniśmy skorzystać z usług notariusza w Sosnowcu?

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których chcemy nabyć lub sprzedać nieruchomość, jak również zawieramy różnego rodzaju umowy, które powinny mieć moc prawną. Aby tak się stało, nie wystarczy złożyć podpisu na sporządzonym przez nas bądź przez drugą stronę dokumencie. Konieczna jest jeszcze obecność notariusza, który poświadczy, że strony są świadomego tego, jakie skutki wiążą się z zawarciem danej umowy i zgadzają się z konsekwencjami, jakie z niej wynikają.

Sporządzanie umów w Kancelarii notarialnej w Sosnowcu – kiedy jest to dobrowolne, a kiedy konieczne?

Nie każda zawierana umowa wymaga od nas tego, żeby udać się do notariusza. Przykładem jest umowa najmu, którą możemy sporządzić samodzielnie, wskazując w niej dane wynajmującego, kwotę kaucji, termin, w jakim wpłacane mają być płatności za wynajem czy sposób wypowiedzenia umowy. Jednak nawet i w tym przypadku warto skorzystać z usług świadczonych przez notariusz z Sosnowca, aby zabezpieczyć się na wypadek problemów z nieuczciwym najemcą. Natomiast jeśli nabywamy lub sprzedajemy nieruchomość, wówczas dokument musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. W innym razie jest nieważny. Obecność u notariusza jest też niezbędna, jeśli potrzebujemy uzyskać:

– poświadczenie zgodności kopii z oryginałem, 

– poświadczenie podpisu, 

– chcemy aby został sporządzony odpis dokumentów lub wypis.

Umowa najmu okazjonalnego zawarta u notariusza w Sosnowcu – dlaczego warto?

Jak już wspomniano powyżej, umowa najmu okazjonalnego nie wymaga tego, żeby była sporządzona przez notariusza. Jednak z uwagi na to, że bywają sytuacje, że najemca zalega za czynsz, nie wywiązuje się z umowy, a mimo to nie chce się wyprowadzić, to powinno się sporządzać tego typu umowę w Kancelarii notarialnej w Sosnowcu. Powodem jest zapis o egzekucji, na którą godzi się najemca, a który musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Najemca wskazuje w nim lokal zastępczy na wypadek egzekucji. Jeśli mimo to nie chce on opuścić mieszkania, wtedy właściciel składa do sądu odpowiednią dokumentację wraz z aktem notarialnym. Następnie sąd wszczyna sprawę, która ma na celu wyeksmitowanie najemcy.

W celu umówienia się na spotkanie z notariuszem należy skontaktować się z Kancelarią w godzinach jej urzędowania – od poniedziałku do piątku. Siedziba Kancelarii mieści się w Dąbrowie Górniczej, ale usługi świadczone są również w okolicy, w tym w Sosnowcu czy Czeladzi.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *