Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy?

Pranie pieniędzy to jedno z największych i najpopularniejszych nadużyć związanych z finansami. Jest wprowadzaniem do legalnego obrotu środków z nielegalnego źródła lub pochodzących z nielegalnej działalności. Jak mu przeciwdziałać?

Pranie pieniędzy najczęściej ma formę nadawania legalności ich źródłom, np. przez wyolbrzymienie transakcji lub stworzenie większej liczby fikcyjnych transakcji. Później środki są wprowadzane do obiegu. Przedmiotem tego typu przestępstwa są środki płatnicze, instrumenty finansowe oraz mienie ruchome albo nieruchomości. Pranie pieniędzy ma 3 etapy: lokowanie, maskowanie i integrowanie.

Czym dokładnie jest pranie pieniędzy?

Nie można przeciwdziałać praniu pieniędzy, jeśli nie wie się na czym ten proces polega. Najprościej mówiąc pranie pieniędzy to działania umyślne, które są:

  • przekazaniem mienia ze świadomością jego pochodzenia z działalności przestępczej;
  • ukrycie prawdziwego charakteru mienia;
  • nabycie mienia z wiedzą o jego pochodzeniu;
  • udział lub współudział w ww. działaniach.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy także jest procesem. Jednym z narzędzi, które pomaga zwalczać ten proceder jest system AML. Dzięki niemu można wyłapać nieprawidłowości, które mogą wskazywać na pranie pieniędzy. Od 31. lipca 2021 systemowi AML podlegają grupy zawodowe świadczące usługi związane ze sporządzaniem deklaracji oraz obsługi finansowej.

Kto może zapobiegać praniu pieniędzy?

Do grup, które mogą zwalczać pranie pieniędzy należą m.in. adwokaci. Z ich pomocą można szybko i łatwo wdrożyć AML w banku funduszu inwestycyjnym oraz biurze rachunkowym czy agencji nieruchomości. Dodatkowym atutem pomocy prawnika w tym procesie jest zaznajomienie z prawem i odpowiednia interpretacja przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Poza tym prawnika można poprosić także o przeprowadzenie szkolenia w tej kwestii, które sprawi że dowiesz się więcej na temat tego procederu i będziesz mógł podjąć działania zapobiegawcze praniu pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *